* prohlídka

* smlouva o dílo

* bezpečnostní rizika

* technologický postup

* zabezpečení pracoviště

Prohlídka

Prohlídka stěhovaných strojů a stěhovaných prostor

Před začátkem veškerých stěhovacích prací je nejprve zapotřebí prohlídky.

Prohlídkou zjistíme stav stěhováných strojů a prostor ve kterých bude stěhování probíhat, vše naměříme a zdokumentujeme.

Dohodneme se Zákazníkem nejlepší a nejšetrnější způsob stěhování a následně vypracujeme cenovou nabídku.

Po odsouhlasení cenové nabídky od nás obdrží Zákazník technologický postup, seznam bezpečnostních rizik a samotnou smlouvu o díle.

Smlouva o dílo

Vypracování smlouvy o díle

Aby byly obě smluvní strany chráněny, vypracováváme tzv. smlouvu o díle.

Smlouvu o díle následně zasíláme zákazníkovi k odsouhlasení, či k případným úpravám.

Po odsouhlasení dochází k podpisu smlouvy o díle a začíná stěhovací proces.

Seznam bezpečnostních rizik

Vypracování bezpečnostních rizik

Před započetím stěhovácích prací od nás obdrží Zákazník také seznam bezpečnostních rizik.

Seznam je vypracován s ohledem na množství prováděných prací, způsobu provedení prací a s ohledem na použité vybavení a zařízení.

Seznam bezpečnostních rizik následně předává Zákazník svému pracovníku BOZP.

Před vypracováním seznamu, je také zapotřebí proškolení našeho vedoucího pracovníka v oblasti vnitřní BOZP a PO u Zákazníka.

Technologický postup

Vypracování technologického postupu

Při větších stěhovacích akcích předáváme zákazníkovi náš technologický postup.

Informace k vypracování technologického postupu zajišťujeme v místě konání stěhovacích akcí a vyžaduje delší časovou přípravu. U velkých stěhovacích akcích je před vypracováním zapotřebí schůze se všemi stranami, které se stěhování nepřímo zůčastňují ( stavbyvedoucí, projektant, vedoucí montážních part atp…).

Z technologického postupu se zákazník dozví způsob, jakým bude daný úkon proveden, zdvihací plány, uzavírky a v jakém časovém horizontu budou práce probíhat.

Vypracování technologického postupu je součástí stěhovacích prací a již začíná plnění smlouvy o díle.

Zabezpečení pracoviště

Zabezpečení pracoviště při stěhování

Během stěhovacích prací dochází na pracovišti k pohybu a manipulaci s těžkými stroji a technikou.

Z toho důvodu zajišťujeme pracoviště, ve kterém ke stěhování dochází, bezpečnostními páskami. Tímto dochází k uzavření pracoviště a je zakázán vstup nepověřeným osobám.

Vstup na pracoviště je povolen pouze osobám, které jsou námi proškoleny v oblasti bezpečnosti daného pracoviště.

Mělník

Pardubice

Plzeň

Praha

Liberec

Hradec Králové

Kladno

České Budějovice

V ČR působíme

Most

Brno

Ostrava

Olomouc

TEL:                  (+420) 722 100 788   E-MAIL: info@titancz.cz

postupy - dokumentace

Domů Galerie Kontakt

(+420) 722 100 788

info@titancz.cz

Titán, stěhování

a přeprava strojů s.r.o.